Posts

Showing posts from November, 2015

Pambungad na panalangin para sa ika-152 anibersaryo ng kapanganakan ni Andres Bonifacio

Image
ni Fr. Lito Jopson
Pasig City

O Diyos na makapangyarihan,

Tinadhana mo na sa kapistahan ni Apostol San Andres, maisilang si Andres Bonifacio noong ika-30 ng Nobyembre, labing walo at at animnapu’t tatlo kina Santiago Bonifacio na tubong Tagig at Catalina de Castro ng Zambales.

Dukha man ang kanyang pinasimulan, ngunit nagpunyagi bilang mandatorio; hindi man nakatapos ng pormal na edukasyon, ngunit pinuno niya ang sariling katalinuhan sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at kalinangan.

Mulat siya sa mga pangyayari sa bansa, lalo na ng matagal nang pang-aalipin ng mga Espanyol.  Ito ang kanyang naging tunay na paaralan, kung kaya’t tumugon siya sa panawagan ng panahon na ipagtanggol ito sa pagsapi sa mga taong may pag-ibig sa bayan.

Itinanim mo kay Andres ang pusong rebolusyonaryo kaya sa tamang panahon naitatag niya ang Kagalang-galang, kataas-taasang Katipunan ng mga anak ng Bayan na kung saan siya’y naging isang supremo.

Pinahintulutan mong mabuo ni Andres ang katipunan sa iba’t iban…